အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ဗိုလ်မှူး

ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြု

အရည်အသွေး

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အရည်အသွေးသည်အခြေခံဖြစ်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုထားသည်။

ထိရောက်သော

တိုးတက်အောင်နှင့်ရှေ့ဆက် Forging စောင့်ရှောက်လော့

ရိုးသားမှု

စက်မှုဆောက်လုပ်ရေး၏အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်ရိုးသားမှုနှင့်အကြွေး၏အဓိက